Jesteś tutaj:

Miesiąc: Maj 2020

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się za każdym razem na wybranym aspekcie tego złożonego problemu.
Światowy Dzień bez Tytoniu jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu, propagując jednocześnie zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Tegoroczna antynikotynowa kampania społeczna, przebiegająca pod hasłem: „Płeć a tytoń” , skierowana jest w szczególności do kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz młodych matek.
Tytoń to największy pojedynczy czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów możliwy do wyeliminowania. Tymczasem jest on plagą zagrażającą światu, zwłaszcza w tych regionach, dla których straty wynikające z palenia tytoniu (choroby, niesprawność fizyczna, zmniejszona wydajność oraz przedwczesna umieralność) łączą się z innymi problemami ekonomiczno – społecznymi.
Dym tytoniowy zawiera 4 tysiące różnych substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym aż 40 związków rakotwórczych (między innymi: aceton, metanol, piren, naftalen, kadm, tlenek węgla, benzopiren, chlorek winylu, cyjanowodór, amoniak, toluen, arsen, nikotynę).
Tytoń jest przyczyną, co najmniej 25 grup chorobowych zagrażających zdrowiu i życiu.
Wczesne skutki zdrowotne palenia tytoniu to krótki oddech, przyśpieszona czynność serca, astma, impotencja, niepłodność a także zwiększone stężenie tlenku węgla w surowicy krwi.
Odległe skutki zdrowotne palenia, w największym stopniu przyczyniające się do zwiększenia wskaźników zachorowań i umieralności, obejmują ataki serca i udary mózgu, nowotwory płuc i innych narządów (takich jak: krtań, jama ustna, gardło, przełyk, trzustka, pęcherz moczowy), białaczki oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Dym tytoniowy szkodzi nie tylko samemu palaczowi, ale i osobom z jego otoczenia.
Człowiek niepalący, przebywając godzinę w zadymionym przez palaczy pomieszczeniu, przyswaja taką ilość niitrozamin, jaka znajduje się w głównym dymie 35 papierosów z filtrem! Niepalący przez godzinę wdychają poprzez dym boczny taką ilość benzopirenu, najsilniejszego kancerogenu w dymie tytoniowym), jaką pochłonęliby wypalając 4 papierosy!
W szczególny sposób biernym palaczem, gdyż naprawdę przymusowym, jest nienarodzone dziecko, niemowlę, oraz małe dziecko, które nie mogą zmienić swojej sytuacji.
Gdy pali kobieta ciężarna, pali z nią jej dziecko. Przez łożysko szybko i w dużym stężeniu docierają do płodu składniki dymu. Nikotyna i jej pochodne oraz tlenek węgla przyczyniają się do patologii ciąży i porodu, odpowiadają za gorszy rozwój dziecka – tym gorszy, im więcej papierosów pali matka. Gdy ciężarna pali “tylko” 5 papierosów dziennie, masa ciała noworodka jest o 200-300 g niższa w porównaniu do noworodków matek niepalących. Jeśli pali więcej niż 10 – dziecko waży o 450 gram mniej.
Wypalanie przez kobietę ciężarną od 5 do 10 papierosów dziennie powoduje zmiany patologiczne w organizmie noworodka.
Badania ujawniły, że płód reaguje ostro i wyraźnie już na jednego papierosa!
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi bezpośrednio na rozwój płodu są nikotyna i tlenek węgla. Nikotyna wpływa na wzrost tkanek, powodując zwężenie naczyń łożyskowych. Zaburzona zostaje częstość rytmu serca płodu oraz zmniejszają się ruchy oddechowe.

Stężenie tlenku węgla we krwi pępowinowej jest większe niż u matek, co wskazuje, że upośledzona zdolność wiązania tlenu przez krew płodu może być istotnym czynnikiem wpływającym na niedotlenienie rozwijających się tkanek i na masę płodów.
U kobiet palących w ciąży ryzyko samoistnego poronienia, obumarcia płodu i zgonu okołoporodowego jest wielokrotnie większe niż u niepalących.
Dwukrotnie częściej występuje też dystrofia płodu (masa ciała poniżej 2500g).
Palenie tytoniu jest przyczyną 11 procent przedwczesnych porodów.
W Polsce każdego roku rodzi się 120 – 140 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9-ciu miesięcy istnienia razem z matką, są eksponowane na setki niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym.
Badania naukowe wskazują, że wymuszone bierne palenie od momentu poczęcia do 4-go roku życia jest największym zagrożeniem dla zdrowia dzieci!
Dzieci są narażone na dodatkowe ryzyko, gdyż palenie tytoniu przez ich rodziców oznacza większe prawdopodobieństwo tego, że one same z czasem zaczną palić.
Chrońmy więc nasze pociechy przed wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia zanieczyszczonego przez dorosłych palaczy. Nie zgadzajmy się na palenie w obecności dzieci! Informujmy o zagrożeniach, jakie niesie za sobą palenie tytoniu przez kobiety     w ciąży.
Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy.
Oto przykłady niektórych substancji występujących w dymie tytoniowym:
aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów,
amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych,
arsen – stosowany jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie,
benzopiren – związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym,
butan – gaz pędny, używany do wyrobu benzyny,
chlorek winylu – związek używany np. do produkcji plastiku posiadający właściwości rakotwórcze,
ciała smołowate – są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka,
cyjanowodór – kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa,
DDT – insektycyd polichorowy,
dibenzoakrydyna – używana przy produkcji barwników,
dimetylonitrozoamina – związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym,
fenole – niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela,
formaldehyd – związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych,
kadm – silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych,
metanol – silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych,
naftyloamina – wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim,
nikotyna – działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia jegorytmu, wpływa również negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów,
piren – związek używany w syntezie organicznej,
polon – pierwiastek radioaktywny,
tlenek węgla (czad, CO) – zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka,
toluidyna – stosowana w syntezie chemicznej,
uretan – związek o właściwościach rakotwórczych.
 
Choroby mające istotny związek z paleniem tytoniu:
nowotwory złośliwe: płuc, wargi, języka, jamy ustnej, przełyku, krtani, pęcherza moczowego, nerki, trzustki
choroby układu sercowo-naczyniowego: choroba niedokrwienna serca, zawał serca, miażdżyca naczyń krwionośnych, nadciśnienie tętnicze
choroby układu oddechowego: przewlekłe zapalenie oskrzeli, gruźlica
choroby układu nerwowego: udar mózgu
choroby układu pokarmowego: wrzody żołądka oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowe
Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak samo palenie.
Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Specjaliści odnotowują wiele przypadków zachorowań na choroby odtytoniowe wśród osób, które nigdy nie paliły tytoniu. Wdychanie bocznego strumienia dymu tytoniowego (ulatniającego się z papierosa) lub dymu wydychanego przez palaczy, zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca (np. choroby niedokrwiennej serca) u osób niepalących.
Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera także wiele substancji alergizujących, powodujących łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji astmę.
Bierne palenie niesie więc za sobą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów. Powoduje nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie zatok obocznych nosa, wysiękowe zapalenie ucha, obturacyjne zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową.
Źródło: na podstawie materiałów zawartych na stronach internetowych Fundacji „Promocja Zdrowia” Centrum Onkologii w Warszawie oraz portalu medycyna.linia.pl

W dniu 11 maja 2020r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, Chełmnie i Wąbrzeźnie wyjechali do Bytomia, by wesprzeć Inspekcję Sanitarną z tego regionu.

Nasi pracownicy zaoferowali swoją pomoc w zakresie prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego i obsługi telefonów.

Mamy nadzieję, że pomoc naszych pracowników przyczyni się do ustabilizowania sytuacji związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim.

GALERIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie przekazuje – Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie informuje, że na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

sukcesywnie zamieszczane są wytyczne różnych branż uruchamianych w ramach „odmrażania gospodarki”, zawierające zasady bezpieczeństwa sanitarnego, mające na celu zmniejszenie ryzyka przenoszenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Stanowisko PWIS w Bydgoszczy dot. wykonywania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej testów immunologicznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych.

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS - Augustów - Gazeta ...

W tym roku po raz 37 obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Dzień ten zawsze przypada w trzecią niedzielę maja i jest poświęcony pamięci osób zmarłych z powodu HIV/AIDS.

Po co jest ten dzień?

Powstał po to, aby okazać wsparcie dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz zmobilizować społeczność lokalną w walce przeciwko HIV/AIDS.

Jednym z najistotniejszych sposobów walki z HIV jest unikanie ryzykownych zachowań oraz testowanie się. HIV dotyczy wszystkich osób bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek, czy status społeczny. Szacuje się, że w Polsce tylko 9% Polaków zrobiło test na HIV.

Szacuje się, że w Polsce ponad 50% osób żyjących z HIV nie jest świadomych swojego zakażenia. To jeden z większych odsetków w Unii Europejskiej.

Koniec AIDS?

Czy możemy mówić o końcu chorób AIDS? Według specjalistów tak, ale pod warunkiem, że będziemy się badać. Zakażenie HIV nie równa się AIDS! Nawet jeśli wynik testu będzie dodatni, to wiedząc o swoim statusie serologicznym można rozpocząć leczenie, które pozwoli  żyć, realizować marzenia i osiągać sukcesy tak, jak osoby niezakażone.

Podstawowe informacje epidemiologiczne

HIV i AIDS w Polsce – dane od początku epidemii (1985 r.) do 30 września 2019 r. roku

25 020  zakażonych ogółem

3 741 ma AIDS

1 424 chorych zmarło

Na dzień 31.12.2019 r. leczeniem ARV objętych było około 12 471 pacjentów, w tym 97 dzieci. Leczenie jest prowadzone  i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021” (dane KC ds. AIDS).

Na świecie żyje 37,9 mln osób z HIV/AIDS, w 2018 r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,7 mln osób, 770 tys.  osób zmarło z powodu HIV/AIDS.

Żródło: www.gov.pl; www.aids.gov.pl

Szanowni Państwo!

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej docierają informacje nt. “przebierańców” podających się za ratowników medycznych bądź pracowników firm dezynfekcyjnych, którzy dokonują rzekomych rutynowych kontroli temperatury lub dezynfekcji mieszkania w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, iż pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani służb medycznych nie dokonują tego typu czynności!!
Państwowa Inspekcja Sanitarna nie rekomenduje żadnych firm dezynfekcyjnych do prowadzenia tego typu działań!!

Oszuści podszywający się pod pracowników służb medycznych/sanitarnych wchodzą w ten sposób do mieszkań i wykorzystując nieuwagę domowników okradają ich z cennych przedmiotów i gotówki!

Prosimy Państwa o zachowanie czujności
i niewpuszczanie oszustów do swoich domów/mieszkań!!

Do góry