Zakażenia Covid-19 w pociągach relacji Kołobrzeg – Kraków Główny i Kraków Główny – Kołobrzeg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przekazuje informacje o osobach zakażonych koronawirusem uzyskane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19 pasażerów podróżujących w dniu 7 sierpnia 2020 roku pociągiem EIP 8300/1 relacji Kołobrzeg – Kraków Główny w wagonie nr 6 oraz w dniu 11 sierpnia 2020 roku pociągiem EIP 3850/1 relacji Kraków Główny – Kołobrzeg w wagonie nr 7 prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z właściwą dla miejsca zamieszkania Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.