Osoba zakażona koronawirusem podróżująca pociągiem relacji Warszawa Centralna – Kraków Główny w dniu 17 sierpnia 2020 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przekazuje informację o osobie zakażonej koronawirusem uzyskane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19 pasażerów podróżujących w dniu 17 sierpnia 2020 roku pociągiem PKP Intercity relacji Warszawa Centralna – Kraków Główny w wagonie nr 7 prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z właściwą dla miejsca zamieszkania Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.