Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (stan na 1 grudnia 2020 roku)

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS 2019 - Powiatowa Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach


W 2020 roku w województwie kujawsko – pomorskim odnotowano 50 przypadków nowo wykrytych zakażeń HIV (9 kobiet, 41 mężczyzn). Najmłodszą, zarejestrowaną w tym okresie osobą z HIV był noworodek zakażony drogą wertykalną (z matki na dziecko),natomiast najstarszą osobą, u której wykryto zakażenie był 60-letni mężczyzna.
Tylko 32% nowo zarejestrowanych zakażonych (tj. 16 osób) podało prawdopodobną drogę zakażenia – były to kontakty seksualne (9 – homoseksualnych, 3 – heteroseksualne), 2 osoby zakażeniu uległy poprzez stosowanie narkotyków drogą dożylną, a dwoje dzieci nabyło zakażenie HIV wertykalnie.
W 2020 roku odnotowano 9 zachorowań na AIDS (1 kobieta i 8 mężczyzn). Niemal wszystkie osoby, u których rozpoznano AIDS w tym okresie, nabyły zakażenie drogą kontaktów seksualnych (5 – homoseksualnych,
3 – heteroseksualnych). Ogółem od początku rejestracji (tj. od 1985 r.) do 1 grudnia 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 982 osoby zakażone HIV i 211 chorych na AIDS. Z powodu choroby zmarło 96 osób.