Badania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych oraz pracowników administracji w kierunku SARS-CoV-2

Mobilne punkty pobrań wymazów pod kątem koronawirusa - Podlaski Urząd  Wojewódzki w Białymstoku - Portal Gov.pl

W dniach 12, 14, 15..01.2021r odbędą się dobrowolne wymazy nauczycieli klas I-III szkół podstawowych oraz pracowników administracyjnych w/w szkół w kierunku obecności SARS-CoV-2. Badania odbędą się w punkcie DRIVE THRU Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NOWY SZPITAL Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie (oznakowany kontener znajdujący się za budynkiem Wąbrzeskiego Domu Kultury).

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ NA WYMAZ:

– DOWÓD OSOBISTY

– OŚWIADCZENIE – ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

– SKIEROWANIE NA WYMAZ (OPATRZONE PIECZĘCIĄ SZKOŁY)

DOKUMENTY DO POBRANIA  ZE STRONY INTERNETOWEJ PSSE w WĄBRZEŹNIE: www.pssewabrzezno.pl

WAŻNA INFORMACJA!

BADANIEM NIE MOGĄ BYĆ OBJĘCI OZDROWIEŃCY (OSOBY, KTÓRE PRZECHOROWAŁY SARS-CoV-2  i MIAŁY POZYTYWNY WYNIK TESTU) ORAZ OSOBY AKTUALNIE OBJĘTE IZOLACJĄ DOMOWĄ.

W załączeniu harmonogram poboru dla poszczególnych szkół, zasady postępowania przed poborem wymazu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zlecenie na badanie.