Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie
Małgorzata Zaleśna

Osoba upoważniona do kierowania działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie w czasie nieobecności Dyrektora
Małgorzata Wypij-Olszewska

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Małgorzata Wypij-Olszewska

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Iwona Foksińska

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
Agnieszka Michaliszyn

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych
Katarzyna Mystkowska

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
Anna Mazurek – Król

 Stanowisko d/s Higieny Dzieci i Młodzieży
Ewa Maziarka

Stanowisko d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Wiesław Makowski

Główny Księgowy
Irena Górecka

Specjalista ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
Anna Nalaskowska