Aktualności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie informuje, że na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

sukcesywnie zamieszczane są wytyczne różnych branż uruchamianych w ramach „odmrażania gospodarki”, zawierające zasady bezpieczeństwa sanitarnego, mające na celu zmniejszenie ryzyka przenoszenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Stanowisko PWIS w Bydgoszczy dot. wykonywania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej testów immunologicznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych.

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS - Augustów - Gazeta ...

W tym roku po raz 37 obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Dzień ten zawsze przypada w trzecią niedzielę maja i jest poświęcony pamięci osób zmarłych z powodu HIV/AIDS.

Po co jest ten dzień?

Powstał po to, aby okazać wsparcie dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz zmobilizować społeczność lokalną w walce przeciwko HIV/AIDS.

Jednym z najistotniejszych sposobów walki z HIV jest unikanie ryzykownych zachowań oraz testowanie się. HIV dotyczy wszystkich osób bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek, czy status społeczny. Szacuje się, że w Polsce tylko 9% Polaków zrobiło test na HIV.

Szacuje się, że w Polsce ponad 50% osób żyjących z HIV nie jest świadomych swojego zakażenia. To jeden z większych odsetków w Unii Europejskiej.

Koniec AIDS?

Czy możemy mówić o końcu chorób AIDS? Według specjalistów tak, ale pod warunkiem, że będziemy się badać. Zakażenie HIV nie równa się AIDS! Nawet jeśli wynik testu będzie dodatni, to wiedząc o swoim statusie serologicznym można rozpocząć leczenie, które pozwoli  żyć, realizować marzenia i osiągać sukcesy tak, jak osoby niezakażone.

Podstawowe informacje epidemiologiczne

HIV i AIDS w Polsce – dane od początku epidemii (1985 r.) do 30 września 2019 r. roku

25 020  zakażonych ogółem

3 741 ma AIDS

1 424 chorych zmarło

Na dzień 31.12.2019 r. leczeniem ARV objętych było około 12 471 pacjentów, w tym 97 dzieci. Leczenie jest prowadzone  i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021” (dane KC ds. AIDS).

Na świecie żyje 37,9 mln osób z HIV/AIDS, w 2018 r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,7 mln osób, 770 tys.  osób zmarło z powodu HIV/AIDS.

Żródło: www.gov.pl; www.aids.gov.pl

Szanowni Państwo!

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej docierają informacje nt. “przebierańców” podających się za ratowników medycznych bądź pracowników firm dezynfekcyjnych, którzy dokonują rzekomych rutynowych kontroli temperatury lub dezynfekcji mieszkania w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, iż pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani służb medycznych nie dokonują tego typu czynności!!
Państwowa Inspekcja Sanitarna nie rekomenduje żadnych firm dezynfekcyjnych do prowadzenia tego typu działań!!

Oszuści podszywający się pod pracowników służb medycznych/sanitarnych wchodzą w ten sposób do mieszkań i wykorzystując nieuwagę domowników okradają ich z cennych przedmiotów i gotówki!

Prosimy Państwa o zachowanie czujności
i niewpuszczanie oszustów do swoich domów/mieszkań!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przekazuje w załączeniu opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-47/20), dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Do góry